ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพชุมชนในการพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพชุมชนในการพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
นักวิจัย : รัตนา ปานเรียนแสน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัตนา ปานเรียนแสน . (2556). ศักยภาพชุมชนในการพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
รัตนา ปานเรียนแสน . 2556. "ศักยภาพชุมชนในการพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
รัตนา ปานเรียนแสน . "ศักยภาพชุมชนในการพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
รัตนา ปานเรียนแสน . ศักยภาพชุมชนในการพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.