ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจพฤติกรรมการเลี้ยงดู เด็ก 0-5 ปี ด้านโภชนาการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจพฤติกรรมการเลี้ยงดู เด็ก 0-5 ปี ด้านโภชนาการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
นักวิจัย : พงศ์มาดา ดามาพงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงศ์มาดา ดามาพงษ์ . (2556). การสำรวจพฤติกรรมการเลี้ยงดู เด็ก 0-5 ปี ด้านโภชนาการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พงศ์มาดา ดามาพงษ์ . 2556. "การสำรวจพฤติกรรมการเลี้ยงดู เด็ก 0-5 ปี ด้านโภชนาการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พงศ์มาดา ดามาพงษ์ . "การสำรวจพฤติกรรมการเลี้ยงดู เด็ก 0-5 ปี ด้านโภชนาการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
พงศ์มาดา ดามาพงษ์ . การสำรวจพฤติกรรมการเลี้ยงดู เด็ก 0-5 ปี ด้านโภชนาการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.