ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาครีมหมักผมจากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาครีมหมักผมจากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
นักวิจัย : นรินทร์ กากะทุม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นรินทร์ กากะทุม . (2556). การพัฒนาครีมหมักผมจากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
นรินทร์ กากะทุม . 2556. "การพัฒนาครีมหมักผมจากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
นรินทร์ กากะทุม . "การพัฒนาครีมหมักผมจากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
นรินทร์ กากะทุม . การพัฒนาครีมหมักผมจากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.