ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนคติผู้สูงอายุต่อการใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพโรคเบาหวานรพสต.ดอนมะโนราอ.บางคนทีจ.สมุทรสงคราม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนคติผู้สูงอายุต่อการใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพโรคเบาหวานรพสต.ดอนมะโนราอ.บางคนทีจ.สมุทรสงคราม
นักวิจัย : บุญศรี เลิศวิริยจิตต์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญศรี เลิศวิริยจิตต์ . (2556). ทัศนคติผู้สูงอายุต่อการใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพโรคเบาหวานรพสต.ดอนมะโนราอ.บางคนทีจ.สมุทรสงคราม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
บุญศรี เลิศวิริยจิตต์ . 2556. "ทัศนคติผู้สูงอายุต่อการใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพโรคเบาหวานรพสต.ดอนมะโนราอ.บางคนทีจ.สมุทรสงคราม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
บุญศรี เลิศวิริยจิตต์ . "ทัศนคติผู้สูงอายุต่อการใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพโรคเบาหวานรพสต.ดอนมะโนราอ.บางคนทีจ.สมุทรสงคราม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
บุญศรี เลิศวิริยจิตต์ . ทัศนคติผู้สูงอายุต่อการใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพโรคเบาหวานรพสต.ดอนมะโนราอ.บางคนทีจ.สมุทรสงคราม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.