ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุคลากรครูในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับการใช้ยาชุด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บุคลากรครูในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับการใช้ยาชุด
นักวิจัย : พิมพร ทองเมือง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิมพร ทองเมือง . (2556). บุคลากรครูในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับการใช้ยาชุด.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พิมพร ทองเมือง . 2556. "บุคลากรครูในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับการใช้ยาชุด".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พิมพร ทองเมือง . "บุคลากรครูในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับการใช้ยาชุด."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
พิมพร ทองเมือง . บุคลากรครูในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับการใช้ยาชุด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.