ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการมารับบริการการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของประชาชน ที่คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการมารับบริการการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของประชาชน ที่คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
นักวิจัย : รสสุคนธ์ พื้นสะอาด
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รสสุคนธ์ พื้นสะอาด . (2556). พฤติกรรมการมารับบริการการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของประชาชน ที่คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
รสสุคนธ์ พื้นสะอาด . 2556. "พฤติกรรมการมารับบริการการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของประชาชน ที่คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
รสสุคนธ์ พื้นสะอาด . "พฤติกรรมการมารับบริการการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของประชาชน ที่คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
รสสุคนธ์ พื้นสะอาด . พฤติกรรมการมารับบริการการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของประชาชน ที่คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.