ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกกำลังกายโดยใช้จักรยานทรีอินวันที่ส่งผลต่อสมรรถภาพและส่วนประกอบของร่างกาย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกกำลังกายโดยใช้จักรยานทรีอินวันที่ส่งผลต่อสมรรถภาพและส่วนประกอบของร่างกาย
นักวิจัย : กันตพงษ์ ปราบสงบ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กันตพงษ์ ปราบสงบ . (2555). การออกกำลังกายโดยใช้จักรยานทรีอินวันที่ส่งผลต่อสมรรถภาพและส่วนประกอบของร่างกาย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กันตพงษ์ ปราบสงบ . 2555. "การออกกำลังกายโดยใช้จักรยานทรีอินวันที่ส่งผลต่อสมรรถภาพและส่วนประกอบของร่างกาย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
กันตพงษ์ ปราบสงบ . "การออกกำลังกายโดยใช้จักรยานทรีอินวันที่ส่งผลต่อสมรรถภาพและส่วนประกอบของร่างกาย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555. Print.
กันตพงษ์ ปราบสงบ . การออกกำลังกายโดยใช้จักรยานทรีอินวันที่ส่งผลต่อสมรรถภาพและส่วนประกอบของร่างกาย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2555.