ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยรูปแบบหลวง : การแสดงชุด ย่าหรันทรงเครื่อง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยรูปแบบหลวง : การแสดงชุด ย่าหรันทรงเครื่อง
นักวิจัย : สุภาวดี โพธิเวชกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาวดี โพธิเวชกุล . (2555). โครงการการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยรูปแบบหลวง : การแสดงชุด ย่าหรันทรงเครื่อง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุภาวดี โพธิเวชกุล . 2555. "โครงการการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยรูปแบบหลวง : การแสดงชุด ย่าหรันทรงเครื่อง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุภาวดี โพธิเวชกุล . "โครงการการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยรูปแบบหลวง : การแสดงชุด ย่าหรันทรงเครื่อง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555. Print.
สุภาวดี โพธิเวชกุล . โครงการการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยรูปแบบหลวง : การแสดงชุด ย่าหรันทรงเครื่อง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2555.