ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิธีการรำออกภาษาตามแนวละครเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิธีการรำออกภาษาตามแนวละครเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง
นักวิจัย : สุภาวดี โพธิเวชกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาวดี โพธิเวชกุล . (2554). การศึกษาวิธีการรำออกภาษาตามแนวละครเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุภาวดี โพธิเวชกุล . 2554. "การศึกษาวิธีการรำออกภาษาตามแนวละครเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุภาวดี โพธิเวชกุล . "การศึกษาวิธีการรำออกภาษาตามแนวละครเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2554. Print.
สุภาวดี โพธิเวชกุล . การศึกษาวิธีการรำออกภาษาตามแนวละครเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2554.