ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเพื่อหาเมตาโบไลต์ที่สำคัญที่แสดงถึงการควบคุมในเมตตาโบลิซึมของการสร้างแป้งในพืชด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโอมิคแบบบูรณาการ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเพื่อหาเมตาโบไลต์ที่สำคัญที่แสดงถึงการควบคุมในเมตตาโบลิซึมของการสร้างแป้งในพืชด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโอมิคแบบบูรณาการ
นักวิจัย : ตรีนุช สายทอง , อัศวิน มีชัย , สมคิด บุมี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ตรีนุช สายทอง , อัศวิน มีชัย , สมคิด บุมี . (2556). การศึกษาเพื่อหาเมตาโบไลต์ที่สำคัญที่แสดงถึงการควบคุมในเมตตาโบลิซึมของการสร้างแป้งในพืชด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโอมิคแบบบูรณาการ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ตรีนุช สายทอง , อัศวิน มีชัย , สมคิด บุมี . 2556. "การศึกษาเพื่อหาเมตาโบไลต์ที่สำคัญที่แสดงถึงการควบคุมในเมตตาโบลิซึมของการสร้างแป้งในพืชด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโอมิคแบบบูรณาการ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ตรีนุช สายทอง , อัศวิน มีชัย , สมคิด บุมี . "การศึกษาเพื่อหาเมตาโบไลต์ที่สำคัญที่แสดงถึงการควบคุมในเมตตาโบลิซึมของการสร้างแป้งในพืชด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโอมิคแบบบูรณาการ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2556. Print.
ตรีนุช สายทอง , อัศวิน มีชัย , สมคิด บุมี . การศึกษาเพื่อหาเมตาโบไลต์ที่สำคัญที่แสดงถึงการควบคุมในเมตตาโบลิซึมของการสร้างแป้งในพืชด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโอมิคแบบบูรณาการ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2556.