ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำบริสุทธิ์แบคคิวโลไวรัสเพื่อใช้สำหรับการผลิตวัคซีน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำบริสุทธิ์แบคคิวโลไวรัสเพื่อใช้สำหรับการผลิตวัคซีน
นักวิจัย : เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , แสงชัย เอกประทุมชัย , กนกวรรณ พุ่มพุทรา , ไวรุจน์ เดชมหิทกุล , กชพร คุ้มวงษา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , แสงชัย เอกประทุมชัย , กนกวรรณ พุ่มพุทรา , ไวรุจน์ เดชมหิทกุล , กชพร คุ้มวงษา . (2556). การทำบริสุทธิ์แบคคิวโลไวรัสเพื่อใช้สำหรับการผลิตวัคซีน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , แสงชัย เอกประทุมชัย , กนกวรรณ พุ่มพุทรา , ไวรุจน์ เดชมหิทกุล , กชพร คุ้มวงษา . 2556. "การทำบริสุทธิ์แบคคิวโลไวรัสเพื่อใช้สำหรับการผลิตวัคซีน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , แสงชัย เอกประทุมชัย , กนกวรรณ พุ่มพุทรา , ไวรุจน์ เดชมหิทกุล , กชพร คุ้มวงษา . "การทำบริสุทธิ์แบคคิวโลไวรัสเพื่อใช้สำหรับการผลิตวัคซีน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2556. Print.
เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , แสงชัย เอกประทุมชัย , กนกวรรณ พุ่มพุทรา , ไวรุจน์ เดชมหิทกุล , กชพร คุ้มวงษา . การทำบริสุทธิ์แบคคิวโลไวรัสเพื่อใช้สำหรับการผลิตวัคซีน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2556.