ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งไอน้ำตามหลักเกณฑ์ GMP

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งไอน้ำตามหลักเกณฑ์ GMP
นักวิจัย : วีระ ช้างเจริญ , คณิศร พงษ์พิชัยอุดม , พรกมล อุ่นเรือน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีระ ช้างเจริญ , คณิศร พงษ์พิชัยอุดม , พรกมล อุ่นเรือน . (2556). การพัฒนากระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งไอน้ำตามหลักเกณฑ์ GMP.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
วีระ ช้างเจริญ , คณิศร พงษ์พิชัยอุดม , พรกมล อุ่นเรือน . 2556. "การพัฒนากระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งไอน้ำตามหลักเกณฑ์ GMP".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
วีระ ช้างเจริญ , คณิศร พงษ์พิชัยอุดม , พรกมล อุ่นเรือน . "การพัฒนากระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งไอน้ำตามหลักเกณฑ์ GMP."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2556. Print.
วีระ ช้างเจริญ , คณิศร พงษ์พิชัยอุดม , พรกมล อุ่นเรือน . การพัฒนากระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งไอน้ำตามหลักเกณฑ์ GMP. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2556.