ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีการจำแนกโรคด้วยการวิเคราะห์พาธเวย์การเกิดโรคร่วมกับข้อมูลไมโครอาร์เรย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีการจำแนกโรคด้วยการวิเคราะห์พาธเวย์การเกิดโรคร่วมกับข้อมูลไมโครอาร์เรย์
นักวิจัย : อัศวิน มีชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัศวิน มีชัย . (2555). การพัฒนาวิธีการจำแนกโรคด้วยการวิเคราะห์พาธเวย์การเกิดโรคร่วมกับข้อมูลไมโครอาร์เรย์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
อัศวิน มีชัย . 2555. "การพัฒนาวิธีการจำแนกโรคด้วยการวิเคราะห์พาธเวย์การเกิดโรคร่วมกับข้อมูลไมโครอาร์เรย์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
อัศวิน มีชัย . "การพัฒนาวิธีการจำแนกโรคด้วยการวิเคราะห์พาธเวย์การเกิดโรคร่วมกับข้อมูลไมโครอาร์เรย์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2555. Print.
อัศวิน มีชัย . การพัฒนาวิธีการจำแนกโรคด้วยการวิเคราะห์พาธเวย์การเกิดโรคร่วมกับข้อมูลไมโครอาร์เรย์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2555.