ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการขยายขนาดกระบวนการผลิต Human Growth Hormone(hGH)ที่ผลิตได้จากเชื้อRecombinant Pichia pastoris ในถังหมักขนาด 200 ลิตร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการขยายขนาดกระบวนการผลิต Human Growth Hormone(hGH)ที่ผลิตได้จากเชื้อRecombinant Pichia pastoris ในถังหมักขนาด 200 ลิตร
นักวิจัย : อนันต์ ทองทา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนันต์ ทองทา . (2554). การศึกษาการขยายขนาดกระบวนการผลิต Human Growth Hormone(hGH)ที่ผลิตได้จากเชื้อRecombinant Pichia pastoris ในถังหมักขนาด 200 ลิตร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
อนันต์ ทองทา . 2554. "การศึกษาการขยายขนาดกระบวนการผลิต Human Growth Hormone(hGH)ที่ผลิตได้จากเชื้อRecombinant Pichia pastoris ในถังหมักขนาด 200 ลิตร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
อนันต์ ทองทา . "การศึกษาการขยายขนาดกระบวนการผลิต Human Growth Hormone(hGH)ที่ผลิตได้จากเชื้อRecombinant Pichia pastoris ในถังหมักขนาด 200 ลิตร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554. Print.
อนันต์ ทองทา . การศึกษาการขยายขนาดกระบวนการผลิต Human Growth Hormone(hGH)ที่ผลิตได้จากเชื้อRecombinant Pichia pastoris ในถังหมักขนาด 200 ลิตร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2554.