ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อราคาถูกจาก Yeast Autolysate เพื่อการผลิต Bacteriocin โดย Bacillus subtilis ด้วยการออกแบบการทดลองทางสถิติ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อราคาถูกจาก Yeast Autolysate เพื่อการผลิต Bacteriocin โดย Bacillus subtilis ด้วยการออกแบบการทดลองทางสถิติ
นักวิจัย : กนกวรรณ พุ่มพุทรา , แสงชัย เอกประทุมชัย , เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , ไวรุจน์ เดชมหิทกุล , วันทนีย์ ทมมืด
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กนกวรรณ พุ่มพุทรา , แสงชัย เอกประทุมชัย , เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , ไวรุจน์ เดชมหิทกุล , วันทนีย์ ทมมืด . (2554). การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อราคาถูกจาก Yeast Autolysate เพื่อการผลิต Bacteriocin โดย Bacillus subtilis ด้วยการออกแบบการทดลองทางสถิติ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
กนกวรรณ พุ่มพุทรา , แสงชัย เอกประทุมชัย , เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , ไวรุจน์ เดชมหิทกุล , วันทนีย์ ทมมืด . 2554. "การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อราคาถูกจาก Yeast Autolysate เพื่อการผลิต Bacteriocin โดย Bacillus subtilis ด้วยการออกแบบการทดลองทางสถิติ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
กนกวรรณ พุ่มพุทรา , แสงชัย เอกประทุมชัย , เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , ไวรุจน์ เดชมหิทกุล , วันทนีย์ ทมมืด . "การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อราคาถูกจาก Yeast Autolysate เพื่อการผลิต Bacteriocin โดย Bacillus subtilis ด้วยการออกแบบการทดลองทางสถิติ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554. Print.
กนกวรรณ พุ่มพุทรา , แสงชัย เอกประทุมชัย , เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , ไวรุจน์ เดชมหิทกุล , วันทนีย์ ทมมืด . การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อราคาถูกจาก Yeast Autolysate เพื่อการผลิต Bacteriocin โดย Bacillus subtilis ด้วยการออกแบบการทดลองทางสถิติ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2554.