ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เทคนิคการวิเคราะห์อัตราการไหลผ่านของคาร์บอนในแต่ละปฏิกิริยาเคมีและการเติมสารอาหารที่เกี่ยวข้อง ในการเพิ่มผลผลิตของชีวมวลและ กรดไขมันจำเป็นแกมม่าลิโนเลนิค ใน Spirulina platensis C1

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เทคนิคการวิเคราะห์อัตราการไหลผ่านของคาร์บอนในแต่ละปฏิกิริยาเคมีและการเติมสารอาหารที่เกี่ยวข้อง ในการเพิ่มผลผลิตของชีวมวลและ กรดไขมันจำเป็นแกมม่าลิโนเลนิค ใน Spirulina platensis C1
นักวิจัย : จิระพันธ์ ขันนาโพธิ์ , อมรพันธ์ กลั่นจุ้ย , กัลยาณี ไพฑูรย์รังสฤษดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิระพันธ์ ขันนาโพธิ์ , อมรพันธ์ กลั่นจุ้ย , กัลยาณี ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ . (2554). การใช้เทคนิคการวิเคราะห์อัตราการไหลผ่านของคาร์บอนในแต่ละปฏิกิริยาเคมีและการเติมสารอาหารที่เกี่ยวข้อง ในการเพิ่มผลผลิตของชีวมวลและ กรดไขมันจำเป็นแกมม่าลิโนเลนิค ใน Spirulina platensis C1.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
จิระพันธ์ ขันนาโพธิ์ , อมรพันธ์ กลั่นจุ้ย , กัลยาณี ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ . 2554. "การใช้เทคนิคการวิเคราะห์อัตราการไหลผ่านของคาร์บอนในแต่ละปฏิกิริยาเคมีและการเติมสารอาหารที่เกี่ยวข้อง ในการเพิ่มผลผลิตของชีวมวลและ กรดไขมันจำเป็นแกมม่าลิโนเลนิค ใน Spirulina platensis C1".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
จิระพันธ์ ขันนาโพธิ์ , อมรพันธ์ กลั่นจุ้ย , กัลยาณี ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ . "การใช้เทคนิคการวิเคราะห์อัตราการไหลผ่านของคาร์บอนในแต่ละปฏิกิริยาเคมีและการเติมสารอาหารที่เกี่ยวข้อง ในการเพิ่มผลผลิตของชีวมวลและ กรดไขมันจำเป็นแกมม่าลิโนเลนิค ใน Spirulina platensis C1."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554. Print.
จิระพันธ์ ขันนาโพธิ์ , อมรพันธ์ กลั่นจุ้ย , กัลยาณี ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ . การใช้เทคนิคการวิเคราะห์อัตราการไหลผ่านของคาร์บอนในแต่ละปฏิกิริยาเคมีและการเติมสารอาหารที่เกี่ยวข้อง ในการเพิ่มผลผลิตของชีวมวลและ กรดไขมันจำเป็นแกมม่าลิโนเลนิค ใน Spirulina platensis C1. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2554.