ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและการสังเคราะห์เชื้อ Escherichia Coli

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและการสังเคราะห์เชื้อ Escherichia Coli
นักวิจัย : รัฐณา ธนะสมบูรณ์ , อัศวิน มีชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัฐณา ธนะสมบูรณ์ , อัศวิน มีชัย . (2554). การออกแบบและการสังเคราะห์เชื้อ Escherichia Coli.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
รัฐณา ธนะสมบูรณ์ , อัศวิน มีชัย . 2554. "การออกแบบและการสังเคราะห์เชื้อ Escherichia Coli".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
รัฐณา ธนะสมบูรณ์ , อัศวิน มีชัย . "การออกแบบและการสังเคราะห์เชื้อ Escherichia Coli."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554. Print.
รัฐณา ธนะสมบูรณ์ , อัศวิน มีชัย . การออกแบบและการสังเคราะห์เชื้อ Escherichia Coli. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2554.