ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มประสิทธิภาพของการกักเก็บคาร์บอนในนาข้าว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพของการกักเก็บคาร์บอนในนาข้าว
นักวิจัย : อำนาจ ชิดไธสง , สิรินทรเทพ เต้าประยูร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อำนาจ ชิดไธสง , สิรินทรเทพ เต้าประยูร . (2554). การเพิ่มประสิทธิภาพของการกักเก็บคาร์บอนในนาข้าว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
อำนาจ ชิดไธสง , สิรินทรเทพ เต้าประยูร . 2554. "การเพิ่มประสิทธิภาพของการกักเก็บคาร์บอนในนาข้าว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
อำนาจ ชิดไธสง , สิรินทรเทพ เต้าประยูร . "การเพิ่มประสิทธิภาพของการกักเก็บคาร์บอนในนาข้าว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554. Print.
อำนาจ ชิดไธสง , สิรินทรเทพ เต้าประยูร . การเพิ่มประสิทธิภาพของการกักเก็บคาร์บอนในนาข้าว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2554.