ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแนวทางการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแนวทางการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียน
นักวิจัย : อังกูร หวังวงศ์ชัย , อุษา ฮัมฟรี่ , ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ , ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อังกูร หวังวงศ์ชัย , อุษา ฮัมฟรี่ , ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ , ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ . (2554). การศึกษาแนวทางการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
อังกูร หวังวงศ์ชัย , อุษา ฮัมฟรี่ , ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ , ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ . 2554. "การศึกษาแนวทางการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
อังกูร หวังวงศ์ชัย , อุษา ฮัมฟรี่ , ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ , ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ . "การศึกษาแนวทางการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554. Print.
อังกูร หวังวงศ์ชัย , อุษา ฮัมฟรี่ , ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ , ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ . การศึกษาแนวทางการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2554.