ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างวิถีเมตาบอลิซึมแบบสมบูรณ์ของสไปรูลิน่าจากข้อมูลจีโนม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างวิถีเมตาบอลิซึมแบบสมบูรณ์ของสไปรูลิน่าจากข้อมูลจีโนม
นักวิจัย : อัศวิน มีชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัศวิน มีชัย . (2552). การสร้างวิถีเมตาบอลิซึมแบบสมบูรณ์ของสไปรูลิน่าจากข้อมูลจีโนม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
อัศวิน มีชัย . 2552. "การสร้างวิถีเมตาบอลิซึมแบบสมบูรณ์ของสไปรูลิน่าจากข้อมูลจีโนม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
อัศวิน มีชัย . "การสร้างวิถีเมตาบอลิซึมแบบสมบูรณ์ของสไปรูลิน่าจากข้อมูลจีโนม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2552. Print.
อัศวิน มีชัย . การสร้างวิถีเมตาบอลิซึมแบบสมบูรณ์ของสไปรูลิน่าจากข้อมูลจีโนม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2552.