ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและจุลชีพภายในอาคารปฏิบัติการวิจัย มจธ.บางขุนเทียน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและจุลชีพภายในอาคารปฏิบัติการวิจัย มจธ.บางขุนเทียน
นักวิจัย : สรเสกข์ กุลมัย , สุชาดา ไชยสวัสดิ์ , จีรนันท์ กล่อมนรา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สรเสกข์ กุลมัย , สุชาดา ไชยสวัสดิ์ , จีรนันท์ กล่อมนรา . (2552). การตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและจุลชีพภายในอาคารปฏิบัติการวิจัย มจธ.บางขุนเทียน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
สรเสกข์ กุลมัย , สุชาดา ไชยสวัสดิ์ , จีรนันท์ กล่อมนรา . 2552. "การตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและจุลชีพภายในอาคารปฏิบัติการวิจัย มจธ.บางขุนเทียน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
สรเสกข์ กุลมัย , สุชาดา ไชยสวัสดิ์ , จีรนันท์ กล่อมนรา . "การตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและจุลชีพภายในอาคารปฏิบัติการวิจัย มจธ.บางขุนเทียน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2552. Print.
สรเสกข์ กุลมัย , สุชาดา ไชยสวัสดิ์ , จีรนันท์ กล่อมนรา . การตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและจุลชีพภายในอาคารปฏิบัติการวิจัย มจธ.บางขุนเทียน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2552.