ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการผลิตแบคเทอริโอซินโดย Bacillus subtilis

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการผลิตแบคเทอริโอซินโดย Bacillus subtilis
นักวิจัย : เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , วันทนีย์ ทมมืด , กนกวรรณ พุ่มพุทรา , แสงชัย เอกประทุมชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , วันทนีย์ ทมมืด , กนกวรรณ พุ่มพุทรา , แสงชัย เอกประทุมชัย . (2552). การศึกษาการผลิตแบคเทอริโอซินโดย Bacillus subtilis.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , วันทนีย์ ทมมืด , กนกวรรณ พุ่มพุทรา , แสงชัย เอกประทุมชัย . 2552. "การศึกษาการผลิตแบคเทอริโอซินโดย Bacillus subtilis".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , วันทนีย์ ทมมืด , กนกวรรณ พุ่มพุทรา , แสงชัย เอกประทุมชัย . "การศึกษาการผลิตแบคเทอริโอซินโดย Bacillus subtilis."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2552. Print.
เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , วันทนีย์ ทมมืด , กนกวรรณ พุ่มพุทรา , แสงชัย เอกประทุมชัย . การศึกษาการผลิตแบคเทอริโอซินโดย Bacillus subtilis. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2552.