ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลของอุณหภูมิของการเก็บและการอบแห้งต่อความคงตัว ของเอนไซม์หัวในอาหารสัตว์ที่ผลิตโดยการหมักบนอาหารแข็ง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลของอุณหภูมิของการเก็บและการอบแห้งต่อความคงตัว ของเอนไซม์หัวในอาหารสัตว์ที่ผลิตโดยการหมักบนอาหารแข็ง
นักวิจัย : มณฑิรา นพรัตน์ , อนันต์ ทองทา , พงศ์พงา จางบัว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มณฑิรา นพรัตน์ , อนันต์ ทองทา , พงศ์พงา จางบัว . (2552). การศึกษาผลของอุณหภูมิของการเก็บและการอบแห้งต่อความคงตัว ของเอนไซม์หัวในอาหารสัตว์ที่ผลิตโดยการหมักบนอาหารแข็ง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
มณฑิรา นพรัตน์ , อนันต์ ทองทา , พงศ์พงา จางบัว . 2552. "การศึกษาผลของอุณหภูมิของการเก็บและการอบแห้งต่อความคงตัว ของเอนไซม์หัวในอาหารสัตว์ที่ผลิตโดยการหมักบนอาหารแข็ง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
มณฑิรา นพรัตน์ , อนันต์ ทองทา , พงศ์พงา จางบัว . "การศึกษาผลของอุณหภูมิของการเก็บและการอบแห้งต่อความคงตัว ของเอนไซม์หัวในอาหารสัตว์ที่ผลิตโดยการหมักบนอาหารแข็ง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2552. Print.
มณฑิรา นพรัตน์ , อนันต์ ทองทา , พงศ์พงา จางบัว . การศึกษาผลของอุณหภูมิของการเก็บและการอบแห้งต่อความคงตัว ของเอนไซม์หัวในอาหารสัตว์ที่ผลิตโดยการหมักบนอาหารแข็ง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2552.