ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การขยายขนาดการผลิตหัวอาหารสัตว์ที่มีปริมาณเอนไซม์สูง โดยการหมักแบบอาหารแข็งรา Aspergillus Oryzae โดยใช้ถังหมักแบบหมุนขนาด 200 และ 600 ลิตร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การขยายขนาดการผลิตหัวอาหารสัตว์ที่มีปริมาณเอนไซม์สูง โดยการหมักแบบอาหารแข็งรา Aspergillus Oryzae โดยใช้ถังหมักแบบหมุนขนาด 200 และ 600 ลิตร
นักวิจัย : พนิต กิจสุบรรณ , มณฑิรา นพรัตน์ , อนันต์ ทองทา , พงศ์พงา จางบัว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พนิต กิจสุบรรณ , มณฑิรา นพรัตน์ , อนันต์ ทองทา , พงศ์พงา จางบัว . (2551). การขยายขนาดการผลิตหัวอาหารสัตว์ที่มีปริมาณเอนไซม์สูง โดยการหมักแบบอาหารแข็งรา Aspergillus Oryzae โดยใช้ถังหมักแบบหมุนขนาด 200 และ 600 ลิตร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
พนิต กิจสุบรรณ , มณฑิรา นพรัตน์ , อนันต์ ทองทา , พงศ์พงา จางบัว . 2551. "การขยายขนาดการผลิตหัวอาหารสัตว์ที่มีปริมาณเอนไซม์สูง โดยการหมักแบบอาหารแข็งรา Aspergillus Oryzae โดยใช้ถังหมักแบบหมุนขนาด 200 และ 600 ลิตร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
พนิต กิจสุบรรณ , มณฑิรา นพรัตน์ , อนันต์ ทองทา , พงศ์พงา จางบัว . "การขยายขนาดการผลิตหัวอาหารสัตว์ที่มีปริมาณเอนไซม์สูง โดยการหมักแบบอาหารแข็งรา Aspergillus Oryzae โดยใช้ถังหมักแบบหมุนขนาด 200 และ 600 ลิตร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551. Print.
พนิต กิจสุบรรณ , มณฑิรา นพรัตน์ , อนันต์ ทองทา , พงศ์พงา จางบัว . การขยายขนาดการผลิตหัวอาหารสัตว์ที่มีปริมาณเอนไซม์สูง โดยการหมักแบบอาหารแข็งรา Aspergillus Oryzae โดยใช้ถังหมักแบบหมุนขนาด 200 และ 600 ลิตร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2551.