ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราเอ็นโดไฟท์ที่อาศัยอยู่ในข้าวไทยสายพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราเอ็นโดไฟท์ที่อาศัยอยู่ในข้าวไทยสายพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ . (2551). การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราเอ็นโดไฟท์ที่อาศัยอยู่ในข้าวไทยสายพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ . 2551. "การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราเอ็นโดไฟท์ที่อาศัยอยู่ในข้าวไทยสายพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ . "การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราเอ็นโดไฟท์ที่อาศัยอยู่ในข้าวไทยสายพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551. Print.
ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ . การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของราเอ็นโดไฟท์ที่อาศัยอยู่ในข้าวไทยสายพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2551.