ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคุณภาพของหอยแครงพร้อมปรุง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคุณภาพของหอยแครงพร้อมปรุง
นักวิจัย : พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ , มณฑิรา นพรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ , มณฑิรา นพรัตน์ . (2551). ผลของความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคุณภาพของหอยแครงพร้อมปรุง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ , มณฑิรา นพรัตน์ . 2551. "ผลของความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคุณภาพของหอยแครงพร้อมปรุง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ , มณฑิรา นพรัตน์ . "ผลของความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคุณภาพของหอยแครงพร้อมปรุง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551. Print.
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ , มณฑิรา นพรัตน์ . ผลของความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคุณภาพของหอยแครงพร้อมปรุง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2551.