ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงระบบระบายอากาศภายในโรงงานและการแก้ปัญหาสนิมกระป๋องบรรจุผลิตภัณฑ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงระบบระบายอากาศภายในโรงงานและการแก้ปัญหาสนิมกระป๋องบรรจุผลิตภัณฑ์
นักวิจัย : มณฑิรา นพรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มณฑิรา นพรัตน์ . (2550). การปรับปรุงระบบระบายอากาศภายในโรงงานและการแก้ปัญหาสนิมกระป๋องบรรจุผลิตภัณฑ์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
มณฑิรา นพรัตน์ . 2550. "การปรับปรุงระบบระบายอากาศภายในโรงงานและการแก้ปัญหาสนิมกระป๋องบรรจุผลิตภัณฑ์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
มณฑิรา นพรัตน์ . "การปรับปรุงระบบระบายอากาศภายในโรงงานและการแก้ปัญหาสนิมกระป๋องบรรจุผลิตภัณฑ์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550. Print.
มณฑิรา นพรัตน์ . การปรับปรุงระบบระบายอากาศภายในโรงงานและการแก้ปัญหาสนิมกระป๋องบรรจุผลิตภัณฑ์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2550.