ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบำบัดน้ำเสียที่มีน้ำมัน/ไขมัน โดยใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายแทนการตักทิ้ง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบำบัดน้ำเสียที่มีน้ำมัน/ไขมัน โดยใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายแทนการตักทิ้ง
นักวิจัย : สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ . (2550). การบำบัดน้ำเสียที่มีน้ำมัน/ไขมัน โดยใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายแทนการตักทิ้ง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ . 2550. "การบำบัดน้ำเสียที่มีน้ำมัน/ไขมัน โดยใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายแทนการตักทิ้ง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ . "การบำบัดน้ำเสียที่มีน้ำมัน/ไขมัน โดยใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายแทนการตักทิ้ง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550. Print.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ . การบำบัดน้ำเสียที่มีน้ำมัน/ไขมัน โดยใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายแทนการตักทิ้ง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2550.