ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้าง Genomic DNA Library ของ Aspergillus Terreus เพื่อการโคลนยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารหอม 2-Acetyl-1-Pyrroline

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้าง Genomic DNA Library ของ Aspergillus Terreus เพื่อการโคลนยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารหอม 2-Acetyl-1-Pyrroline
นักวิจัย : ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ , วาสนา เจียมตัว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ , วาสนา เจียมตัว . (2550). การสร้าง Genomic DNA Library ของ Aspergillus Terreus เพื่อการโคลนยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารหอม 2-Acetyl-1-Pyrroline.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ , วาสนา เจียมตัว . 2550. "การสร้าง Genomic DNA Library ของ Aspergillus Terreus เพื่อการโคลนยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารหอม 2-Acetyl-1-Pyrroline".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ , วาสนา เจียมตัว . "การสร้าง Genomic DNA Library ของ Aspergillus Terreus เพื่อการโคลนยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารหอม 2-Acetyl-1-Pyrroline."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550. Print.
ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ , วาสนา เจียมตัว . การสร้าง Genomic DNA Library ของ Aspergillus Terreus เพื่อการโคลนยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารหอม 2-Acetyl-1-Pyrroline. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2550.