ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำแป้งธรรรมชาติมาเป็นสารยึดในหมึกพิมพ์ฐานน้ำ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำแป้งธรรรมชาติมาเป็นสารยึดในหมึกพิมพ์ฐานน้ำ
นักวิจัย : จันทิรา โกมาสถิตย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จันทิรา โกมาสถิตย์ . (2550). การนำแป้งธรรรมชาติมาเป็นสารยึดในหมึกพิมพ์ฐานน้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
จันทิรา โกมาสถิตย์ . 2550. "การนำแป้งธรรรมชาติมาเป็นสารยึดในหมึกพิมพ์ฐานน้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
จันทิรา โกมาสถิตย์ . "การนำแป้งธรรรมชาติมาเป็นสารยึดในหมึกพิมพ์ฐานน้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550. Print.
จันทิรา โกมาสถิตย์ . การนำแป้งธรรรมชาติมาเป็นสารยึดในหมึกพิมพ์ฐานน้ำ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2550.