ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นรากฐานของนักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยผ่ายโปรแกรม PBL-Geology

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นรากฐานของนักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยผ่ายโปรแกรม PBL-Geology
นักวิจัย : ธนวิทย์ ทองใหม่
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธนวิทย์ ทองใหม่ . (2559). การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นรากฐานของนักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยผ่ายโปรแกรม PBL-Geology.
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
ธนวิทย์ ทองใหม่ . 2559. "การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นรากฐานของนักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยผ่ายโปรแกรม PBL-Geology".
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
ธนวิทย์ ทองใหม่ . "การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นรากฐานของนักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยผ่ายโปรแกรม PBL-Geology."
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2559. Print.
ธนวิทย์ ทองใหม่ . การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นรากฐานของนักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยผ่ายโปรแกรม PBL-Geology. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต; 2559.