ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการคุณภาพบริการโดยรวม และประสิทธิภาพของโรงแรม กรณีศึกษา โรงแรม 4-5 ดาวในกลุ่มจังหวัดภูเก็ต พังงาและกระบี่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการคุณภาพบริการโดยรวม และประสิทธิภาพของโรงแรม กรณีศึกษา โรงแรม 4-5 ดาวในกลุ่มจังหวัดภูเก็ต พังงาและกระบี่
นักวิจัย : ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิรวิทย์ ศิริรักษ์ . (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการคุณภาพบริการโดยรวม และประสิทธิภาพของโรงแรม กรณีศึกษา โรงแรม 4-5 ดาวในกลุ่มจังหวัดภูเก็ต พังงาและกระบี่.
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
ศิรวิทย์ ศิริรักษ์ . 2558. "ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการคุณภาพบริการโดยรวม และประสิทธิภาพของโรงแรม กรณีศึกษา โรงแรม 4-5 ดาวในกลุ่มจังหวัดภูเก็ต พังงาและกระบี่".
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
ศิรวิทย์ ศิริรักษ์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการคุณภาพบริการโดยรวม และประสิทธิภาพของโรงแรม กรณีศึกษา โรงแรม 4-5 ดาวในกลุ่มจังหวัดภูเก็ต พังงาและกระบี่."
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2558. Print.
ศิรวิทย์ ศิริรักษ์ . ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการคุณภาพบริการโดยรวม และประสิทธิภาพของโรงแรม กรณีศึกษา โรงแรม 4-5 ดาวในกลุ่มจังหวัดภูเก็ต พังงาและกระบี่. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต; 2558.