ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประเด็นปัญหาทางการตลาดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนันกลุ่มสีชายจักสาน อ.เกาะยาว จ.พังงา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประเด็นปัญหาทางการตลาดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนันกลุ่มสีชายจักสาน อ.เกาะยาว จ.พังงา
นักวิจัย : นันท์ธิดา ศิริกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นันท์ธิดา ศิริกุล . (2558). การศึกษาประเด็นปัญหาทางการตลาดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนันกลุ่มสีชายจักสาน อ.เกาะยาว จ.พังงา.
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
นันท์ธิดา ศิริกุล . 2558. "การศึกษาประเด็นปัญหาทางการตลาดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนันกลุ่มสีชายจักสาน อ.เกาะยาว จ.พังงา".
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
นันท์ธิดา ศิริกุล . "การศึกษาประเด็นปัญหาทางการตลาดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนันกลุ่มสีชายจักสาน อ.เกาะยาว จ.พังงา."
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2558. Print.
นันท์ธิดา ศิริกุล . การศึกษาประเด็นปัญหาทางการตลาดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนันกลุ่มสีชายจักสาน อ.เกาะยาว จ.พังงา. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต; 2558.