ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พลวัตชุมชนประมงบ้านเกาะโหลนในบริบทโลกาภิวัมน์ของการท่องเที่ยว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พลวัตชุมชนประมงบ้านเกาะโหลนในบริบทโลกาภิวัมน์ของการท่องเที่ยว
นักวิจัย : ธำรงค์ บริเวธานันท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธำรงค์ บริเวธานันท์ . (2558). พลวัตชุมชนประมงบ้านเกาะโหลนในบริบทโลกาภิวัมน์ของการท่องเที่ยว.
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
ธำรงค์ บริเวธานันท์ . 2558. "พลวัตชุมชนประมงบ้านเกาะโหลนในบริบทโลกาภิวัมน์ของการท่องเที่ยว".
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
ธำรงค์ บริเวธานันท์ . "พลวัตชุมชนประมงบ้านเกาะโหลนในบริบทโลกาภิวัมน์ของการท่องเที่ยว."
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2558. Print.
ธำรงค์ บริเวธานันท์ . พลวัตชุมชนประมงบ้านเกาะโหลนในบริบทโลกาภิวัมน์ของการท่องเที่ยว. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต; 2558.