ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบเครื่องประดับที่สัมพันธ์ทางความรู้สึกซึ่งส่งผลสู่งานสร้างสรรค์: กรณีศึกษาเครื่องประดับบาบ๋าเพอรานากันจังหวัดภูเก็ต

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบเครื่องประดับที่สัมพันธ์ทางความรู้สึกซึ่งส่งผลสู่งานสร้างสรรค์: กรณีศึกษาเครื่องประดับบาบ๋าเพอรานากันจังหวัดภูเก็ต
นักวิจัย : มุขนิชกานต์ อุประ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มุขนิชกานต์ อุประ . (2558). การออกแบบเครื่องประดับที่สัมพันธ์ทางความรู้สึกซึ่งส่งผลสู่งานสร้างสรรค์: กรณีศึกษาเครื่องประดับบาบ๋าเพอรานากันจังหวัดภูเก็ต.
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
มุขนิชกานต์ อุประ . 2558. "การออกแบบเครื่องประดับที่สัมพันธ์ทางความรู้สึกซึ่งส่งผลสู่งานสร้างสรรค์: กรณีศึกษาเครื่องประดับบาบ๋าเพอรานากันจังหวัดภูเก็ต".
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
มุขนิชกานต์ อุประ . "การออกแบบเครื่องประดับที่สัมพันธ์ทางความรู้สึกซึ่งส่งผลสู่งานสร้างสรรค์: กรณีศึกษาเครื่องประดับบาบ๋าเพอรานากันจังหวัดภูเก็ต."
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2558. Print.
มุขนิชกานต์ อุประ . การออกแบบเครื่องประดับที่สัมพันธ์ทางความรู้สึกซึ่งส่งผลสู่งานสร้างสรรค์: กรณีศึกษาเครื่องประดับบาบ๋าเพอรานากันจังหวัดภูเก็ต. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต; 2558.