ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบังคับใช้กฏหมายจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบังคับใช้กฏหมายจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
นักวิจัย : ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว . (2558). การบังคับใช้กฏหมายจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต.
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว . 2558. "การบังคับใช้กฏหมายจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต".
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว . "การบังคับใช้กฏหมายจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต."
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2558. Print.
ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว . การบังคับใช้กฏหมายจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต; 2558.