ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นาฏยรังสรรค์: ระบำเอื้องหลวงพระราชทานนาม สยามวงศ์จักกรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นาฏยรังสรรค์: ระบำเอื้องหลวงพระราชทานนาม สยามวงศ์จักกรี
นักวิจัย : นพศักดิ์ นาคเสนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นพศักดิ์ นาคเสนา . (2558). นาฏยรังสรรค์: ระบำเอื้องหลวงพระราชทานนาม สยามวงศ์จักกรี.
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
นพศักดิ์ นาคเสนา . 2558. "นาฏยรังสรรค์: ระบำเอื้องหลวงพระราชทานนาม สยามวงศ์จักกรี".
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
นพศักดิ์ นาคเสนา . "นาฏยรังสรรค์: ระบำเอื้องหลวงพระราชทานนาม สยามวงศ์จักกรี."
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2558. Print.
นพศักดิ์ นาคเสนา . นาฏยรังสรรค์: ระบำเอื้องหลวงพระราชทานนาม สยามวงศ์จักกรี. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต; 2558.