ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการปฏิบัติแซ็กโซโฟนในบทเพลงสุนทราภรณ์ ประเภทรำวงด้วยชุดการปฏิบัติแซ็กโซโฟน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการปฏิบัติแซ็กโซโฟนในบทเพลงสุนทราภรณ์ ประเภทรำวงด้วยชุดการปฏิบัติแซ็กโซโฟน
นักวิจัย : ประโมทย์ พ่อค้า
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประโมทย์ พ่อค้า . (2558). การพัฒนากระบวนการปฏิบัติแซ็กโซโฟนในบทเพลงสุนทราภรณ์ ประเภทรำวงด้วยชุดการปฏิบัติแซ็กโซโฟน.
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
ประโมทย์ พ่อค้า . 2558. "การพัฒนากระบวนการปฏิบัติแซ็กโซโฟนในบทเพลงสุนทราภรณ์ ประเภทรำวงด้วยชุดการปฏิบัติแซ็กโซโฟน".
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
ประโมทย์ พ่อค้า . "การพัฒนากระบวนการปฏิบัติแซ็กโซโฟนในบทเพลงสุนทราภรณ์ ประเภทรำวงด้วยชุดการปฏิบัติแซ็กโซโฟน."
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2558. Print.
ประโมทย์ พ่อค้า . การพัฒนากระบวนการปฏิบัติแซ็กโซโฟนในบทเพลงสุนทราภรณ์ ประเภทรำวงด้วยชุดการปฏิบัติแซ็กโซโฟน. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต; 2558.