ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
นักวิจัย : วนิดา หาญเจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วนิดา หาญเจริญ . (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต.
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
วนิดา หาญเจริญ . 2558. "ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต".
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
วนิดา หาญเจริญ . "ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต."
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2558. Print.
วนิดา หาญเจริญ . ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต; 2558.