ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต
นักวิจัย : บัณฑิต ไวว่อง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บัณฑิต ไวว่อง . (2558). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต.
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
บัณฑิต ไวว่อง . 2558. "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต".
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
บัณฑิต ไวว่อง . "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต."
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2558. Print.
บัณฑิต ไวว่อง . การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต; 2558.