ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานเทศกาลเชิงวัฒนธรรม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานเทศกาลเชิงวัฒนธรรม
นักวิจัย : วรานนท์ แสงวิจิตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรานนท์ แสงวิจิตร . (2558). การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานเทศกาลเชิงวัฒนธรรม.
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
วรานนท์ แสงวิจิตร . 2558. "การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานเทศกาลเชิงวัฒนธรรม".
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
วรานนท์ แสงวิจิตร . "การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานเทศกาลเชิงวัฒนธรรม."
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2558. Print.
วรานนท์ แสงวิจิตร . การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานเทศกาลเชิงวัฒนธรรม. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต; 2558.