ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประชากรเห็บและความหลากหลายทางชีวภาพของจุลชีพที่มีเห็บเป็นพาหะในเกาะภูเก็ต และจังหวัดชายฝั่งตะวันตกของประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประชากรเห็บและความหลากหลายทางชีวภาพของจุลชีพที่มีเห็บเป็นพาหะในเกาะภูเก็ต และจังหวัดชายฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
นักวิจัย : วิภาวี ดำมี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิภาวี ดำมี . (2558). ประชากรเห็บและความหลากหลายทางชีวภาพของจุลชีพที่มีเห็บเป็นพาหะในเกาะภูเก็ต และจังหวัดชายฝั่งตะวันตกของประเทศไทย.
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
วิภาวี ดำมี . 2558. "ประชากรเห็บและความหลากหลายทางชีวภาพของจุลชีพที่มีเห็บเป็นพาหะในเกาะภูเก็ต และจังหวัดชายฝั่งตะวันตกของประเทศไทย".
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
วิภาวี ดำมี . "ประชากรเห็บและความหลากหลายทางชีวภาพของจุลชีพที่มีเห็บเป็นพาหะในเกาะภูเก็ต และจังหวัดชายฝั่งตะวันตกของประเทศไทย."
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2558. Print.
วิภาวี ดำมี . ประชากรเห็บและความหลากหลายทางชีวภาพของจุลชีพที่มีเห็บเป็นพาหะในเกาะภูเก็ต และจังหวัดชายฝั่งตะวันตกของประเทศไทย. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต; 2558.