ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาสารเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นหนังหนาผลติ่ง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาสารเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นหนังหนาผลติ่ง
นักวิจัย : สมพงษ์ บุญศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมพงษ์ บุญศรี . (2558). ศึกษาสารเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นหนังหนาผลติ่ง.
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
สมพงษ์ บุญศรี . 2558. "ศึกษาสารเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นหนังหนาผลติ่ง".
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
สมพงษ์ บุญศรี . "ศึกษาสารเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นหนังหนาผลติ่ง."
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2558. Print.
สมพงษ์ บุญศรี . ศึกษาสารเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นหนังหนาผลติ่ง. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต; 2558.