ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ต

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
นักวิจัย : ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ . (2558). การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ต.
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ . 2558. "การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ต".
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ . "การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ต."
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2558. Print.
ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ . การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดภูเก็ต. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต; 2558.