ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยภายใต้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี): โอกาสและภัยคุกคาม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยภายใต้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี): โอกาสและภัยคุกคาม
นักวิจัย : พัลลภา ศรีไพโรจน์กุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัลลภา ศรีไพโรจน์กุล . (2558). การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยภายใต้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี): โอกาสและภัยคุกคาม.
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
พัลลภา ศรีไพโรจน์กุล . 2558. "การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยภายใต้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี): โอกาสและภัยคุกคาม".
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
พัลลภา ศรีไพโรจน์กุล . "การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยภายใต้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี): โอกาสและภัยคุกคาม."
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2558. Print.
พัลลภา ศรีไพโรจน์กุล . การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยภายใต้กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี): โอกาสและภัยคุกคาม. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต; 2558.