ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินสภานภาพเชิงนิเวศวิทยาในเกาะตะเภาน้อย เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินสภานภาพเชิงนิเวศวิทยาในเกาะตะเภาน้อย เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
นักวิจัย : สายสนิท พงศ์สุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สายสนิท พงศ์สุวรรณ . (2557). การประเมินสภานภาพเชิงนิเวศวิทยาในเกาะตะเภาน้อย เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน.
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
สายสนิท พงศ์สุวรรณ . 2557. "การประเมินสภานภาพเชิงนิเวศวิทยาในเกาะตะเภาน้อย เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน".
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
สายสนิท พงศ์สุวรรณ . "การประเมินสภานภาพเชิงนิเวศวิทยาในเกาะตะเภาน้อย เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน."
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2557. Print.
สายสนิท พงศ์สุวรรณ . การประเมินสภานภาพเชิงนิเวศวิทยาในเกาะตะเภาน้อย เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต; 2557.