ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวงจรการสืบพันธุ์ของหอยชักตีนบริเวณเกาะยาว จังหวัดพังงา ประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวงจรการสืบพันธุ์ของหอยชักตีนบริเวณเกาะยาว จังหวัดพังงา ประเทศไทย
นักวิจัย : วิภาวี ดำมี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิภาวี ดำมี . (2557). การศึกษาวงจรการสืบพันธุ์ของหอยชักตีนบริเวณเกาะยาว จังหวัดพังงา ประเทศไทย.
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
วิภาวี ดำมี . 2557. "การศึกษาวงจรการสืบพันธุ์ของหอยชักตีนบริเวณเกาะยาว จังหวัดพังงา ประเทศไทย".
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
วิภาวี ดำมี . "การศึกษาวงจรการสืบพันธุ์ของหอยชักตีนบริเวณเกาะยาว จังหวัดพังงา ประเทศไทย."
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2557. Print.
วิภาวี ดำมี . การศึกษาวงจรการสืบพันธุ์ของหอยชักตีนบริเวณเกาะยาว จังหวัดพังงา ประเทศไทย. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต; 2557.