ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองบางใหญ่เพื่อการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองบางใหญ่เพื่อการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
นักวิจัย : สายธาร ทองพร้อม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สายธาร ทองพร้อม . (2556). การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองบางใหญ่เพื่อการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต.
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
สายธาร ทองพร้อม . 2556. "การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองบางใหญ่เพื่อการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต".
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
สายธาร ทองพร้อม . "การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองบางใหญ่เพื่อการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต."
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2556. Print.
สายธาร ทองพร้อม . การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองบางใหญ่เพื่อการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต; 2556.