ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในจังหวัดภูเก็ต

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในจังหวัดภูเก็ต
นักวิจัย : สมชาย ไชยโคต
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมชาย ไชยโคต . (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในจังหวัดภูเก็ต.
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
สมชาย ไชยโคต . 2556. "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในจังหวัดภูเก็ต".
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
สมชาย ไชยโคต . "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในจังหวัดภูเก็ต."
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2556. Print.
สมชาย ไชยโคต . ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในจังหวัดภูเก็ต. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต; 2556.