ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ : ประสบการณ์ของประเทศสิงค์โปร์ อินเดีย มาเลเซีย ไทย และฟิลิปปินส์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ : ประสบการณ์ของประเทศสิงค์โปร์ อินเดีย มาเลเซีย ไทย และฟิลิปปินส์
นักวิจัย : วัชราวดี นิรุติธรรมธรา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชราวดี นิรุติธรรมธรา . (2556). การวิเคราะห์การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ : ประสบการณ์ของประเทศสิงค์โปร์ อินเดีย มาเลเซีย ไทย และฟิลิปปินส์.
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
วัชราวดี นิรุติธรรมธรา . 2556. "การวิเคราะห์การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ : ประสบการณ์ของประเทศสิงค์โปร์ อินเดีย มาเลเซีย ไทย และฟิลิปปินส์".
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
วัชราวดี นิรุติธรรมธรา . "การวิเคราะห์การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ : ประสบการณ์ของประเทศสิงค์โปร์ อินเดีย มาเลเซีย ไทย และฟิลิปปินส์."
    ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2556. Print.
วัชราวดี นิรุติธรรมธรา . การวิเคราะห์การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ : ประสบการณ์ของประเทศสิงค์โปร์ อินเดีย มาเลเซีย ไทย และฟิลิปปินส์. ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต; 2556.